Услуги

Проектиране

CHIME разполага с проектанти в пълна проектантска правоспособност и висококвалифицирани кадри, подготвени във фирмата производител на когенератори TEDOM – Чешка република.

Използваните в когенераторите на TEDOM двигатели са собствените – TEDOM MOTORS, както на MWM и LIEBHERR за по-големите серии. (мощности от 190 kWе нагоре до 2000 kWe ).

Използваните генератори във фирмата са на LEROY SOMER, SIEMENS, MARELY както и STAMFORD.

  Когенераторите, които CHIME използва в своята практика, са разделени на три основни групи:
 • - Малки когенератори с мощност от 8 и 25 до 50 kWe известни като серия Micro
 • - Когенератори със средна мощност: 80; 100; 120; 160; 180 и 200 kWe известни като серия CENTO
 • - Когенератори със голяма мощност: 200; 300; 400; 500; 800; 1000; 1200; 1600 и 2000 kWe известни като серия QUANTO
Избор на когенератор
  Преди да се избере когенератор трябва да се направи технико-икономическата обосновка за внедряване и икономическата ефективност от внедряването на когенераторните. Основните показатели, които влияят на икономическата ефективност са:
 • 1. Продължителността на работа на системата в рамките на 24 часа и в рамките на годината. Това е водещ показател. А това значи, правилно да се организира и обезпечи технически полезното използване на енергията произведена от когенератора.
 • 2. Цените на природния газ, ако се използва природен газ
 • 3. Изкупните цени на електрическата енергия. Значението на тази цена е същото каквато е цената на природния газ. При използване на био-газ, това е най-важния показател.

  Основен елемент при избора на фирмата доставчик са:
 • - организацията на сервиза
 • - организацията на техническото обслужване
 • - опита на фирмата в избора на системата като мощност и проектирането

CHIME е фирмата в България с най-много опит в комплексното решаване на въпросите свързани с внедряването на когенераторните системи

Сервиз и доставка

CHIME обезпечава пълен гаранционен и извън гаранционен сервиз и доставка на системите монтирани от нея, в това число модемен мониторинг и техническо обслужване.

Модемен мониторинг

Компютърно управление на когенераторите на TEDOM се изпълнява от високо квалифициран персонал, работещ по управлението на промишлени процеси, изработени по специална заявка на фирмата

Най-значими приложения, предлагани от CHIME
  На първо място следва да се постави приложението на когенераторите за производство на енергия на база на природен газ
 • - Типичен и доказано ефективен проект е обекта УНИБЕЛ – Ямбол. Там работи когенератор QUANTO C 1000 SP. Основната част от топлината се използва за производство на пара с налягане 3 bar. Това приложение е изключително перспективно. CHIME проектира и доставя освен когенератора, също и котел-утилизатора
 • - Разновидност на това приложение е използването на топлината на изгорелите газове за производство на горещ въздух. CHIME има разработена технологична схема за тази цел
 • - Стандартно приложение е използването на топлината от когенератора за отопление. По-голямата част от доставените когенератори са именно с такова приложение
 • - Тригенерация – Приложение, което е изключително перспективно, но в досегашната ни история имаме само едно приложение – фирмата на ОВЕРГАЗ – ОВЕРДРАЙВ

  На второ място, но вече преобладаващо в нашата дейност е построяването на системи на база на био газ.
 • - Примерите тук са много, но проекта, който следва да бъде посочен като водещ в нашата дейност е ПСОВ Сливен. При този проект най-широко се разгърна нашето сътрудничество с UNITHERM и ЛИЛИЯ ХИВ
 • - - Монтираните от нас когенератори на пречиствателните станции за отпадни води са 14 на брой. Практически болшинството от построените пречиствателно станции в страната са с когенератори на TEDOM.
 • - Едно много перспективно приложение на когенераторите с гориво био газ са био газовите станции на база на оборски тор. Такава работеща е станцията построена в гр. Баня от ЕТ “Ненко Трифонов”. Новия проект, в който участваме е биогазова станция в Ситово

CHIME е натрупала за изминалите 30 години огромен опит. CHIME е зряла фирма и този опит следва да се реализира тепърва. Ние работим заедно с една изключителна фирма TEDOM и този съюз е един мощен инструмент за технологични решения.

CHIME и TEDOM заедно са носители на 4 златни медала от Пловдивския панаир.