“Лакпром“ - Световрачане

“Лакпром“ - Световрачане


  • Дата:2004
  • Клиент:“Лакпром“ - Световрачане
  • СНР:Cento T150 SP+E

Системата е проектирана изцяло от CHIME /проекти за присъединяване към електроразпределителното предприятие, към отоплителната система на обекта, в това число проект за отоплителна система по задание от Възложителя.