МБАЛ “Д-р Никола Василев” АД – Кюстендил

МБАЛ “Д-р Никола Василев” АД – Кюстендил


  • Дата:2004
  • Клиент:МБАЛ “Д-р Никола Василев” АД – Кюстендил
  • СНР:Micro T44 SP+E

Монтираната система е на база на изпълнена от CHIME обществена поръчка за пълен инженеринг за преустройство на съществуващо котелно помещение в такова за работа на когенераторна система, присъединяването и към газоразпределителната, националната електропреносна и отоплителна на възложителя мрежи.

На база на проектите изпълнени от фирмата, тя достави, сертифицира и пусна в действие когенераторна система с монтаж на всички придружаващи системи и периферни връзки, в това число подземни и наземни комуникации с обща електрическа мощност от 44kW и топлинна мощност 65kW.

Едновременно с това фирмата извърши анализ на захранването с електрическа енергия на болницата, като преаранжира електрическата и инсталация така, че да обезпечава непрекъснато захранване с електрическа енергия на важните да болницата отделения.