Chime проект

Хотел “България” – Добрич


  • Дата:2003
  • Клиент:Хотел “България” – Добрич
  • СНР:Cento 140 SP+E

Системата е проектирана изцяло от CHIME /проекти за присъединяване към електроразпределителното предприятие, към отоплителната система на хотела, както и за отопление на открит басейн./ /

Въведена е в експлоатация пред 2003 година