"Вратица” ООД – Враца

"Вратица” ООД – Враца


  • Дата:2002
  • Клиент:“Вратица” ООД – Враца
  • СНР:CАТ 500 SP+E

Системата е внедрена през 2002 година, след извършване на инженеринг обезпечаващ паралелната работа на когенератора със котелното на завода.

Работа на системата в паралел с електроразпределителната мрежа, както и в островен режим.