Център за подготовка на кадри към ДАИТС

Център за подготовка на кадри към ДАИТС


  • Дата:Декември 2000
  • Клиент:Център за подготовка на кадри към ДАИТС - Ботевград
  • СНР:Cento 140 SP+Е

Проекта представлява пълен инженеринг на система, която обезпечава производство на електрическа енергия със изходяща мощност 150kW и топлинна енергия 200kW.

Системата е присъединена в паралел с мрежата на електроразпределителното предприятие, като работи и в островен режим, т.е при отпадане на външното напрежение.

Поради изискванията на Възложителя, когенераторната инсталация работи и в паралел с дизелов резервен генератор по приоритети програмируеми от Възложителя.