Основана преди 30 години, нашата фирма досега е монтирала когенераторни системи в 10 пречиствателни станции за отпадни води и две био-газови станции. Изградила е когенараторни системи захранвани с природен газ на още 14 обекта в различни сфери на икономиката на страната.

Повече от нашата история

От началото на своята дейност, фирмата предлага пълен инженеринг на когенераторни системи, a oт 2004 година, разполагаме със собствени проектанти с пълна проектантска правоспособност за проектиране на архитектурно-строителната част, електро и ОВ часта, както и технико икономическата обосновка на когенераторните системи

Направете запитване