От началото на своята дейност, фирмата предлага пълен инженеринг на когенераторни системи, a oт 2004 година, разполагаме със собствени проектанти с пълна проектантска правоспособност за проектиране на архитектурно-строителната част, електро и ОВ часта, както и технико икономическата обосновка на когенераторните системи

Направете запитване